Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος (ΝΚΣ) είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση η οποία ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1975 με στόχους:

  • Την προώθηση ιδεών και τη δημιουργία συνθηκών, ώστε να καλλιεργούνται σε όλους τους Κυπρίους, ανεξάρτητα εθνολογικής καταγωγής, αισθήματα αγάπης για τη χώρα τους και αφοσίωσης για την Κυπριακή Δημοκρατία.
  • Την επαφή, επικοινωνία και τη συνεχή καλλιέργεια κατανόησης μεταξύ των κοινοτήτων, κατά τρόπο που να τονίζονται και αξιοποιούνται τα κοινά σημεία και ταυτόχρονα να περιορίζονται και εξομαλύνονται οι διαφορές
  • Την ανάπτυξη αντιλήψεων που να υποβοηθούν στην εμπέδωση του δημοκρατικού τρόπου ζωής, ώστε να αποκλείεται η προσφυγή σε ένοπλη ή άλλης μορφής βία για την επίτευξη πολιτικών σκοπών, να εξασφαλίζεται η ειρηνική διαβίωση και ευημερία του Κυπριακού λαού και να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ελπίζουμε ότι θα βρείτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας χρήσιμο. Ένα εκτενές αρχείο είναι στη διάθεση σας για αναζήτηση σε θέματα που έχουν σχέση με την σύγχρονη ιστορία της Κύπρου και του Συνδέσμου μας

Είμαστε στην διάθεση σας για οιαδήποτε περαιτέρω ερωτήματα!

Με εκτίμηση,

Νεοκυπριακός Σύνδεσμος